Menjacnice VIP
Plaćanje računa

Palčica Kraljevine SHS

Iz istorije srpskog novca

Novčanica od 25 para iz 1921. godine najmanja je papirnata novčanica u Kraljevini SHS, Kraljevini Jugoslaviji, posleratnim Jugoslavijama i Republici Srbiji. Njene dimenzije su 92x62 mm. U štamparijama u Novom Sadu i Zagrebu odštampano je ukupno 199.127.376 komada novčanica od planiranih 200 miliona i one su puštene u opticaj 14. juna 1921. godine. Kralj Aleksandar Prvi proglasio je Zakon o štampanju novčanice od 1/4 dinara i zameni novčanica Austro-Ugarske banke od 1, 2 i 10 kruna 31. novembra 1921. godine, koji, sem njegovog, sadrži i potpise dr Lazara Markovića, ministra pravde, i predsednika Ministarskog saveta, Nikole Pašića.


Avers novčanice od 25 para


Revers novčanice od 25 para

Palčica je papirni novac državnog izdanja iz 1921. godine čija je vrednost 25 para ili 1/4 dinara. Svoju Palčicu među novčanicama ima i Rumunija. Naime Centralna banka Rumunije je 1917. godine izdala novčanicu od 10 banja i smatra se jednom od najmanjih u svetu. Dimenzije su joj 27x38 mm i veličinom odgovara poštanskoj marki. Razlog emitovanja ovako male novčanice leži u nestašici sirovina za proizvodnju metalnog novca koja je vladala tokom Prvog svetskog rata.

Odluka o izradi novčanice od 25 para doneta je 3. marta 1921. godine. Poznati su i razlozi njenog emitovanja - nedovoljna količina metalnog novca od 25 para koji je u opticaju bio od decembra 1920. godine i zamena novčanica Austro-ugarske banke od 1, 2 i 10 kruna. Zakon od 31. decembra 1921. godine o štampanju novčanice od 1/4 dinara i zameni novčanica Austrougarske banke od 1, 2 i 10 kruna potpisao je i javnosti objavio Aleksandar I Karađorđević. Zakon je objavljen u Službenim novinama - dodatku br. 238 - XXXII od 25.10.1922. Osim kralja, Zakon su potpisali i ministar pravde, dr Lazar Marković, i predsednik Ministarskog saveta, Nikola Pašić, koji je na njega stavio državni pečat.

Tadašnji ministar finansija, dr Kosta Kumanudi, bio je ovlašćen da pristupi izradi ove novčanice u štampariji, odnosno ustanovi koja bude dala najpovoljniju ponudu. Navodi se da će se ponuda odnositi na izradu 200 miliona komada u nominalnoj vrednosti od 50 miliona dinara. Izabrane su dve najpovoljnije štamparije iz Zagreba i Novog Sada. Ministarstvo finansija primilo je ukupno 199.127.376 komada novčanica, 140 miliona komada iz Zagreba i 59.127.376 komada iz Novog Sada. Novčanica je puštena u opticaj 14. juna 1921. godine.

Nema zvaničnih podataka kada je počelo povlačenje ove novčanice iz opticaja. Pouzdano se jedino zna da je ministar Kumanudi naredbom propisao da se povuče iz opticaja ostatak državnog novca od 1, 0,25 i 0,50 dinara do 30. septembra 1927. godine i zameni za metalni novac, te da će posle tog datuma izgubiti svaku važnost. Nije zabeležen nijedan falsifikat novčanice od 1/4 dinara što se može objasniti njenom malom vrednošću. Izrada falsifikata verovatno bi koštala više od njene vrednosti. Ove novčanice nemaju vodeni žig i nisu numerisane.

Njihov detaljan opis dat je u Rešenju ministra finansija od 18. juna 1921. godine. U rešenju ministra finansija navedeno je: „Površina lica i naličja novčanice prekrivena je raznim ornamentima, na njenom licu u zelenkasto-sivoj boji, a na naličju u šamoa boji. Na licu novčanice nalaze se dve dečije glave, crtež manastira Gračanice, oznake njene vrednosti i pun naziv Ministarstva finansija“.  Dodatno, ispod crteža manastira Gračanice, stoji natpis - U BEOGRADU 21. MARTA 1921. i potpis ministra finansija, dr Koste Kumanudija. Na sredini, pri dnu lica novčanice naveden je njen autor M. D. Đurić (Zemun 1894 - Zagreb 1945), slikar i profesor u školi u Zagrebu. Na naličju novčanice prekrivene baznim ornamentima u mrkoj boji u pravougaoniku 80x51 mm nalaze se oznake nominalne vrednosti i crteži Bleda i spomenika bana Jelačića u Zagrebu. Na sredini donje ivice naličja na francuskom je ponovljeno ime i prezime autora novčanice.