Menjacnice VIP
Plaćanje računa

Platne kartice u VIP Menjačnicama

Naši klijenti će od sada svoje obaveze moći da izmire na brži, jednostavniji i savremeniji način.

U cilju zadovoljenja potreba klijenata i unapređenja kvaliteta naših usluga, od 15.11.2017, omogućili smo našim korisnicima plaćanje računa i drugih platnih usluga platnim karticama.

Platne kartice u VIP Menjačnicama

Naši klijenti od sada neće biti ograničeni iznosom gotovine koju imaju u novčaniku, a svoje obaveze će moći da izmiruju na brži, jednostavniji  i savremeniji način.