Menjacnice VIP
Plaćanje računa

Western Union slanje novca ka inostranstvu

Nova usluga u VIP menjačnicama omogućava brzo i bezbedno slanje novca u inostranstvo, bez računa u banci

Slanje novca iz Srbije ka inostranstvu je izuzetno jednostavno i bezbedno uz pomoć Western Uniona i VIP menjačnica. Novac je za samo nekoliko minuta poslat željenoj osobi bilo gde u svetu. Za slanje novca primaocu i pošiljaocu nije potreban račun u banci.

Novac od sada možete poslati iz odabranih VIP Menjačnica u preko 200 zemalja i teritorija širom sveta. Mesečni limit za slanje je 1.200.000 RSD po osobi, i 880.000 RSD po transakciji. Novac se šalje isključivo u dinarima, a primalac preuzima novac u valuti dostupnoj u zemlji prijema. Proviziju uvek plaća samo pošiljalac.

Nakon izvršenog slanja, službenik će vam uručiti overen primerak formulara sa desetocifrenim Kontrolnim brojem transfera (MTCN) koji treba da – sa svojim podacima – javite primaocu.

Western Union slanje novca ka inostrantsvu iz VIP menjačnica

Western Union preko 140 godina nudi uslugu brzog transfera novca širom sveta. Od porodičnih biznisa i međunarodnih korporacija, preko porodica , do neprofitnih organizacija u najudaljenijim krajevima sveta – svima njima Western Union i VIP Menjačnice pomažu da pošalju ili prime novac, da podrže i ostvare bolji svet.